Standard Post with Image

Kalite Politikamiz

KALİTE, ÇEVRE, İSG VE SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

Metal mutfak eşyası ve metal mutfak eşyası üretiminde kullanılmak üzere boyalı disk/boyalı levha üretim alanında faaliyet gösteren AL-CO ALUMİNYUM, üretim faaliyetlerinde teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren, müşteri şartları ve taleplerine uymayı taahhüt eden yönetim anlayışını benimsemeyi ve uygulamayı amaçlayan bir kuruluş olarak, Kalite, Çevre, İş Sağılığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin işleyişi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağını taahhüt etmektedir.

Bu bağlamda Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız aşağıdaki maddeleri içermektedir.

 • Doğal kaynak kullanımında çevreye saygılı olmak.

 • Yasal şartlara ve yönetim sistemlerinin öngördüğü standartlara uygun hareket etmek.

 • Yeni ürün ve teknolojilere hızlı, güvenilir şekilde geçmek.

 • Hammadde ve işgücü kullanımında israfı önlemek.

 • Enerji tüketiminde sürekli tasarruf ederek çevre kirliliğini azaltmak.

 • Çalışanlarımıza motivasyon, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini geliştirecek eğitim imkanlarını ve çalışma koşullarını,
  fırsat eşitliğini sağlamak ve ayrımcılık yapılmasını engellemek.

 • Müşteri memnuniyetini arttırarak sürekli ve kalıcı müşteriler edinerek, müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde adaletli ve şeffaf olmak.

 • Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile olan ilişkilerimizde rüşvet ve yolsuzluğu kabul etmemek.
  Üretken ve sürekli gelişime açık kurumsal verimliliğin vazgeçilmez unsuru olduğuna inanan insan kaynağını oluşturmak ve yönetmek.

 • Süreçlerimizin performansını sistematik olarak ölçümleyerek, sürekli iyileştirmeye girdi sağlamak ve analiz etmek.

 • Toplumu, kültürel ve doğal değerleri bütünüyle kucaklayan sürdürülebilir kalkınma politikaları üretmek.

 • Türkiye’nin uluslararası ticaretteki fırsatlarının ve ekonomisinin gelişmesi konusunda önemli bir rol almak.

 • Çocuk işçiliği kabul etmemek.

 • Yetişkin olmayan işçiler için özel koruma sağlamak.

 • Hiç bir köle ,kaçak veya gayri iradi iş gücünden faydalanmamak.

 • Çalışma saatleri ile ilgili kanuna uymak.

Sertifikalar